Sosyal Bilimler Meslek YüksekokuluYerel Yönetimler

Yerel Yönetimler

Olanaklar

Fiziksel Olanaklar

M.Ü Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Anadolu Hisarı kampüsünde bulunmaktadır. Öğrencilerimiz Anadolu Hisarı kampüsümüzün olanaklarının yanısıra merkez kampüs ve diğer kampüs imkanlarından yayarlanabilmektedir.


İş Olanakları

2 yıllık eğitim öğretim döneminde yerel yönetim muhasebesi, yerel yönetim ve bürokrasi, kamu personel işlemleri, yerel yönetimlerin mali yapısı gibi konular verilmektedir. Bu yoğun program sonunda belediyelerde, il özel idarelerinde memur olarak istihdam olanakları bulunur.

 
Yerel Yönetimler Bölümü,

 1-Demokratik, şeffaf, katılımcı yerel yönetimlerin oluşumunu desteklemek ve yerel düzeyde kamusal hizmetlerin etkin bir şekilde sunumunu sağlamaya yönelik eğitim- öğretimde bulunmak;

 2-AB ile bütünleşme sürecinde yerel yönetimlerimizin AB mevzuat ve uygulamaları ile uyumlu hale getirilmesine katkıyı sağlamak, ülke düzeyinde yerel ve yerinden yönetimi kurumsallaştırarak bölgesel gelişmelere hız kazandırmak amacını taşımaktadır.

 Sürekli gelişen ve yenilenen bir dünyada, bireyin sorumluluğunun farkında olarak, toplumun yaşam kalitesinin artırılmasına katkıda bulunacak daha demokratik ve etkin yerel yönetim hedefine uygun biçimde, yurt içinde ve yurt dışında yerel yönetimlerle ilgili her alanda araştırma yapmak, çağdaşlaştırıcı çözümlemeler geliştirmek ve eğitim-öğretime yönelik her türlü faaliyette bulunmayı hedeflemektedir.

 

 

Bu sayfa Yerel Yönetimler tarafından en son 26.11.2013 10:28:08 tarihinde güncellenmiştir.